Tag: ใต้เงาอาชญากรรม

รีวิว THE CRIMES THAT BIND (2020) ใต้เงาอาชญากรรม

The Crimes That Bind หรือ Crímenes de familia  เป็นผลงานแนวอาชญากรรม แบบหนังขึ้นโรงขึ้นศาล (Courtroom Drama) ของ เซบาสเตีย ชินเดล เรื่องนี้ก็จะน่าจะเชื่อมโยงกับสังคมบ้านเราได้ไม่ยากนักเมื่อมันได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงว่าด้วยคดีที่เกิดขึ้นของครอบครัวหนึ่ง และเจาะประเด็นของมันได้อย่างน่าพอใจ หนังว่าด้วยชีวิตของอลิเซีย(ซีซิเลีย ร็อธ จาก All […]